Тетово

Локација на мапа
Полошки регион
Полошки регион

Тетово
Тетово
Листа на објекти во Тетово
Назив на објект Површина Намена
Деловен објект - Теконд Тетово
Деловен објект
1281 m2 Продажба
Тетекс АД
Фабрика
80000 m2 Изнајмување