Охрид

Локација на мапа
Југозападен регион
Југозападен регион

Охрид
Охрид
Листа на објекти во Охрид
Назив на објект Површина Намена
Евергрин Енерџи Доо
Деловен објект
2000 m2 Изнајмување
Евергрин Енерџи Доо
Деловен објект
3219 m2 Изнајмување
Индустриски објект за изнајмување
Хала
2900 m2 Изнајмување