Прилеп

Локација на мапа
Пелагониски регион
Пелагониски регион

Прилеп
Прилеп
Листа на објекти во Прилеп
Назив на објект Површина Намена
Деловен простор
Фабрика
1500 m2 Продажба
Хали и земјиште Ново Лагово Прилеп
Земјиште
22000 m2 Изнајмување или продажба
Хали и земјиште Ново Лагово Прилеп
Хала
5000 m2 Изнајмување или продажба