Бутел

Локација на мапа
Скопски регион
Скопски регион

Бутел
Бутел
Листа на објекти во Бутел
Назив на објект Површина Намена