Неготино

Локација на мапа
Вардарски регион
Вардарски регион

Неготино
Неготино
Листа на објекти во Неготино
Назив на објект Површина Намена
Градежно неизградено земјиште со површина 8035 м2 со намена А1 И Б1 30% со можност преку измена на ДУП за Б1 целосно за комерцијални објекти
Земјиште
8035 m2 Изнајмување или продажба
Градежно неизградено земјиште со површина 8035 м2 со намена А1 И Б1 30% со можност преку измена на ДУП за Б1 целосно за комерцијални објекти
Земјиште
8035 m2 Изнајмување или продажба
Градежно неизградено земјиште со површина 8035 м2 со намена А1 И Б1 30% со можност преку измена на ДУП за Б1 целосно за комерцијални објекти
Земјиште
8035 m2 Изнајмување