Кавадарци

Локација на мапа
Вардарски регион
Вардарски регион

Кавадарци
Кавадарци
Листа на објекти во Кавадарци
Назив на објект Површина Намена
Магацин и канцеларии
Магацин
144 m2 Продажба
Магацин и канцеларии
Канцелации
234 m2 Продажба
Деловен простор хала - магацин
Хала
1521 m2 Изнајмување