Богданци

Локација на мапа
Југоисточен регион
Југоисточен регион

Богданци
Богданци
Листа на објекти во Богданци
Назив на објект Површина Намена
Fabrika stojakovo
Магацин
500 m2 Изнајмување или продажба
На влезот во Стојаково, се издава објект од 350 метри квадратни. Објектот може да служи за отворање на нова фабрика или како магазин.
Магацин
350 m2 Изнајмување