Гевгелија

Локација на мапа
Југоисточен регион
Југоисточен регион

Гевгелија
Гевгелија
Листа на објекти во Гевгелија
Назив на објект Површина Намена
Магацински простор - Макотекс
Магацин
3000 m2 Изнајмување или продажба