Кочани

Локација на мапа
Источен регион
Источен регион

Кочани
Кочани
Листа на објекти во Кочани
Назив на објект Површина Намена
Флорис
Деловен објект
1000 m2 Изнајмување
Производствен погон за производство на млеко и млечни производи
Деловен објект
253 m2 Продажба
Деловен објект - Жанет експорт
Деловен објект
850 m2 Изнајмување
Деловен објект
Деловен објект
920 m2 Изнајмување
Деловен објект - Руен
Деловен објект
2000 m2 Изнајмување
Деловен објект
Деловен објект
3464 m2 Продажба
Деловен објект
Деловен објект
2194 m2 Продажба
Продажба на градежно изградено земјиште во индустриска зона Кочани
Деловен објект
3202 m2 Продажба