Кратово

Локација на мапа
Североисточен регион
Североисточен регион

Кратово
Кратово
Листа на објекти во Кратово
Назив на објект Површина Намена
Фабрика за производство на брусни плочи и хартија
Фабрика
10483 m2 Продажба