Куманово

Локација на мапа
Североисточен регион
Североисточен регион

Куманово
Куманово
Листа на објекти во Куманово
Назив на објект Површина Намена
Фабрика - ДС ФУДС ДОО Куманово
Деловен објект
12173 m2 Продажба
Деловен објект - Киро Фетак
Фабрика
1300 m2 Изнајмување