Велес

Локација на мапа
Вардарски регион
Вардарски регион

Велес
Велес
Листа на објекти во Велес
Назив на објект Површина Намена
Млин
Деловен објект
3513 m2 Продажба